Door de triggers meer veiligheid op de werkvloer

Heb je laatst nog zo je best gedaan om aandacht te geven aan veiliger werken, zie dat iedereen toch weer werkt zoals altijd.
We vallen heel gemakkelijk terug in ons oude gedrag, maar niet als we getriggerd worden!

Met Safety Triggers geef je op een simpele manier aandacht aan allerlei veiligheidstaken op de werkvloer, die dan gemakkelijk zijn om uit te voeren. De triggers deel je via de app met de medewerkers en jij neemt hiermee de eerste belangrijke stappen naar het verbeteren van veiligheid op de werkvloer.

Hou je medewerkers actief bewust van veiligheid en voldoe alleen al hiermee aan een aantal wettelijke eisen.


Alleen nog berichten tijdens werktijden!

Alle Safety Triggers, berichten en meldingen worden gedeeld tijdens werktijd en niet te pas en te onpas zoals bij de meeste WhatsApp groepen. Hiermee ontzie je de medewerkers tijdens hun vrije tijd, maar kun je wel 's avonds een bericht aanmaken en versturen. 

Wil jij ook af van al die Whatsapp groepen waarin belangrijke berichten tussen de voetbaluitslagen verdwijnen?

Probeer dit zelf
Zonder Triggers geen aandacht.
Zonder aandacht geen
veiligheid.


Safety Triggers helpt je om simpel en overzichtelijk controle te houden over het veiligheidsbeheer. Niet alleen geweldig voor de preventiemedewerker en veiligheidskundige, maar ook voor het management en de directie. Safety Triggers zorgt ervoor dat er aandacht blijft voor veiligheid op de werkvloer door korte en directe lijnen met medewerkers over veiligheid.


Wat staat er in het Safety Triggers dashboard?

Je hebt met alle abonnementen toegang tot onderstaande onderdelen in het Safety Triggers dashboard. Het maakt dus niet uit of je 10 of 100 medewerkers hebt!

TRIGGERS +

Deel periodiek triggers voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. De triggers zijn opmerkingen of (enquête) vragen die anoniem beantwoord kunnen worden. De antwoorden helpen duidelijk te maken wat er op de werkvloer speelt en waardoor je bijvoorbeeld niet, of juist wel, aan veiligheidseisen voldoet. De informatie kan input zijn voor toolboxen of gerichte acties.

Triggers kunnen gaan over praktische veiligheid op de werkvloer, maar ook over persoonlijke beschermingsmiddelen, machineveiligheid of hoe medewerkers zich voelen op de werkvloer. Wat op dat moment maar relevant is.

Kies verschillende triggers uit de database of maak je eigen aan. Bepaal de frequentie en tijd (bijvoorbeeld 1 per week op maandag 9 uur). Kies dan de groepen of medewerkers die ze op hun telefoon ontvangen. Alles natuurlijk tijdens werktijd!

Triggers staan in het dashboard op datum gesorteerd met de onderwerpnamen erbij.

BERICHTEN +

Deel berichten over het werk met collega’s en teams.

Berichten kun je 24/7 aanmaken, maar ze worden alleen tijdens het werk bezorgt omdat je de 'aflevertijd' kunt plannen.

Je kunt afscheid nemen van alle werk-gerelateerde WhatsApp groepen en collega’s laten genieten van hun vrije tijd.

PLANNING +

Alle veiligheidszaken en werkoverleggen staan in de planning. En iedere genodigde kan het inzien.

Je kunt ook persoonlijke taken in de planning zetten die alleen jij kunt zien.

Staat er een werkoverleg in de planning? Klik er dan op en zie de onderwerpen op de agenda.

TAKEN +

De preventiemedewerker of planner kan taken invoeren voor medewerkers. De medewerker krijgt een pop up en kan tekst en foto’s toevoegen. Hierna kan hij de datum en tijd aanvinken voor afronding.

Een taak kan ook een verzoek om controle zijn. De afgeronde taak is zichtbaar in het dashboard.

Een taak komt in dashboard zodra het is ingevoerd. Uiteraard op naam terug te vinden en op datum van afronding gesorteerd.

MELDINGEN +

Iedere medewerker kan een (anonieme) melding doen, begeleid met foto’s en direct vanaf de werkvloer. Dat kan gaan over een onveilige situatie, een klacht, een defect of een goed idee.

De preventiemedewerker of veiligheidskundige krijgt de melding binnen en gaat hiermee aan de slag. De status van de melding is via het ‘persoonlijk portaal’ van de melder en de preventiemedewerker te zien.

Meldingen staan in het dashboard op soort melding en op datum gesorteerd.

WERKOVERLEG +

Hier zie je de geplande werkoverleggen en de agendapunten.

De preventiemedewerker kan bij alle meldingen die binnenkomen een verwijzing naar een werkoverleg doen.

Als een werkoverleg is ingepland zie je de datum, tijden en locaties van de werkoverleggen met de agendapunten.

Werkoverleggen staan in dashboard zodra ze zijn aangemaakt. Ze zijn op datum gesorteerd. En de agendapunten zijn zichtbaar.

TOOLBOXEN +

Een toolbox-meeting is een kort periodiek werkoverleg van 15 tot 20 minuten over een relevant en specifiek veiligheidsonderwerp.

Een toolbox start met het bewust maken van het gevaar en eindigt met goede werkafspraken die iedereen naleeft.

Maak eenvoudig je eigen toolbox, wijs het toe aan een team en plan het in.

De namen van de gegeven toolboxen staan in het dashboard gesorteerd op datum. Het aantal deelnemers staat erbij, maar zonder naam.

WERKPLEKINSPECTIES +

Met een werkplekinspectie krijg je een goed beeld van de huidige situatie op de werkvloer.

Doe regelmatig een inspectie op vaste punten en neem direct en liefst samen met medewerkers actie als iets niet in orde is. Dit zorgt voor een groter veiligheidsbewustzijn.

Betrek medewerkers altijd bij de uitvoering en de oplossingen. Daar komen vaak de beste ideeën vandaan.

Maak gemakkelijk een formulier per proces of ruimte voor een inspectie, met eigen punten en de vele voorbeelden uit de database. Wijs het toe aan jezelf of een collega.

Alle acties komen in een overzicht dat je kunt bewerken.

De werkplekinspecties staan in het dashboard op datum gesorteerd. Als je erop klikt zie je de ingevulde lijsten, de datum waarop een actie is afgerond en de bijbehorende notities.

OBSERVATIERONDES +

Door een keer geen vaste checklijst te gebruiken zie je mogelijk andere dingen die aandacht nodig hebben. Je kijkt gewoon om je heen en let op de veiligheid van de werkomstandigheden en de uitvoering.

Je kunt bijvoorbeeld letten op de werkomgeving, de houding van mensen, hoe de machines gebruikt worden en of iedereen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt.

Vink inspectievelden aan en noteer de bevindingen. Acties komen in een overzicht dat je kunt bijhouden.

De observatierondes staan in het dashboard op datum gesorteerd. Als je erop klikt zie je de ingevulde lijsten, de datum waarop een actie is afgerond en de bijbehorende notities.

LAST MINUTE RISICO ANALYSE +

Een Last Minute Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling voordat je met je werk begint.

Je checkt of je rekening hebt gehouden met alle mogelijke risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid, en milieu.

Ook kijk je of je alle maatregelen hebt genomen om ongevallen te voorkomen. Is dat nog niet zo? Dan begin je niet met je werk.

Maak je eigen LMRA, download een pdf of maak gebruik van de database.

De LMRA’s zijn door de medewerker via de app uit te kiezen of door de preventiemedewerker te ‘triggeren’ door ze aan een medewerker toe te wijzen.

AFTEKENLIJSTEN +

Maak het gemakkelijk aantoonbaar. Leg de deelname aan iedere instructie of toolbox per medewerkers vast. Zo kun je aantonen dat je de instructie hebt gegeven en dat de medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud.

Je kunt na deelname aan de instructie een melding uitsturen zodat ze via de telefoon op ‘akkoord’ kunnen klikken. De aftekenlijst staat dan in het dashboard.

De aftekenlijsten staan in het dashboard en zijn alleen door de preventiemedewerker in te zien.

SAFETY ARCHIEF +

Alle informatie die met veiligheid te maken heeft zet je op 1 plek en is voor iedereen altijd op te zoeken.

• RI&E (downloads van rapportages word/excel/pdf)
- Plan van aanpak
- Actielijst
• Machines (overzicht machines en per machine downloads van handleidingen en in de toekomst ook de keuringen conform NEN3140)
• Gevaarlijke stoffen (overzicht en per stof downloads van veiligheidsinformatiebladen en instructiekaarten)
• Overzicht processen (overzicht en per proces downloads van documenten of mogelijkheid om het hier rechtstreeks in te schrijven)
• Werkoverleggen (datum, aanwezigen, onderwerpen, vrije tekst). Zichtbaar in het dashboard met alleen de datum.
• BHV plan (downloads van pdf/word document)
- Ontruimingsplan (downloads van documenten of mogelijkheid om hier rechtstreeks in te schrijven)
- Calamiteitenplan (downloads van documenten of mogelijkheid om hier rechtstreeks in te schrijven)
• Incidenten- en ongevallenregistratie (in te vullen overzichten)
• Overig (zelf aan te maken bullits)

ONDERSTEUNING +

Heb je meer nodig dan de mogelijkheden van Safety Triggers? Dan kun je gemakkelijk ondersteuning aanvragen.

Kies het onderwerp, stuur je verzoek via mail of whatsapp en er wordt contact met je opgenomen voor een vrijblijvend advies.

• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• Verdiepende RI&E
• Taak Risico Analyse
• Meting gevaarlijke stoffen
• Onderzoek fysieke belasting
• Onderzoek machineveiligheid
• Keuren arbeidsmiddelen
• Personele zaken (arbobeleid, personeelshandboek, verzuimbeleid, verzuimprotocol, adm of psa beleid, etc.)
• Vertrouwenspersoon
• BHV/bedrijfsnoodplan (ontruimingsplan, calamiteitenplan)
• Ontruimingsplattegrond
• Trainingen (veiligheid, communicatie, agressie, etc)
• BHV trainingen
• Risicobeheer en verzekeringen
• VCA trainingen
• Overige vragen

WhatsApp
Wil jij ook gebruikmaken van deze professionele en gebruiksvriendelijke applicatie voor jouw veiligheidsbeheer?

Safety Triggers maakt veiligheid simpel en leuk!

Wacht niet en start nu!

Zet je nu de eerste stap?

Ga je de eerste stappen zetten op het gebied van Arbo en veiligheid op de werkvloer? Dan kan het heel overweldigend zijn om, in de hoeveelheid aan informatie, te vinden waarmee je het beste kunt beginnen. Je hebt het al zo druk en je wilt voorkomen dat je meer doet dan nodig is. Neem gerust eerst even contact op zodat wij je vrijblijvend op weg kunnen helpen.

WhatsAppAbonnementen & tarieven • Micro
 • Alle opties
 • 1 t/m 10 medewerkers
 • € 60 per maand
 • Instaptarief € 300
 • Online uitleg algemeen
 • Klein
 • Alle opties
 • 11 t/m 50 medewerkers
 • € 100 per maand
 • Instaptarief € 500
 • Online uitleg algemeen
 • Middel
 • Alle opties
 • 51 t/m 100 medewerkers
 • € 200 per maand
 • Instaptarief € 1000
 • Online uitleg persoonlijk
 • Groot
 • Alle opties
 • vanaf 101 medewerkers
 • € 400 per maand
 • Instaptarief € 2000
 • Online uitleg persoonlijkOnline uitleg algemeen
Gebruikers van het Mirco en Klein pakket kunnen deelnemen aan een algemene rondleiding door Safety Triggers. 


Online uitleg persoonlijk
De gebruikers van het Middel en Groot pakket kunnen een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding door het dashboard.

Ben jij nieuwsgierig en wil je ervaren wat Safety Triggers voor jou kan betekenen?

Schrijf je hier inStuur je bericht en je krijgt zo snel mogelijk een reactie. img 1