Logo Safety Triggers
Wie en waarom

Safety Triggers, wie en waarom?


Het dashboard is bedacht door Natascha Russchen met als doel de Arbowet & veiligheid op de werkvloer praktisch en toegankelijk te maken.


Wil je meer weten over de route naar de Safety Triggers app en het dashboard? Lees verder op deze pagina.

Safety Triggers account aanmaken

Wie en waarom? 


Natascha Russchen is de bedenker en eigenaar van Safety Triggers. Ze is een ervaren veiligheidsadviseur voor het MKB, trainer voor arbeidskrachten en leidinggevenden, extern vertrouwenspersoon en trainingsacteur.


Onder de naam NRdoet vervult ze vier verschillende rollen, maar ze heeft slechts één doel voor ogen: de bevordering van veiligheid op de werkvloer en het welzijn van medewerkers. Dit bereikt ze door praktische en begrijpelijke ondersteuning te bieden op het gebied van Arbowetgeving en veiligheidsprocessen. 


Dit innovatieve en toegankelijke systeem is bedoeld voor zowel de medewerkers op de werkvloer als het management, en het biedt korte en directe communicatielijnen via de app.

Natascha Russchen

Alles bij de hand in 1 systeem


Om aan de Arbowet te voldoen, moet je allerlei acties nemen en vastleggen. Dat is vaak lastig en tijdrovend en dat moet je ook nog controleren of aan alles is voldaan. Met Safety Triggers is dat allemaal een stuk gemakkelijker en overzichtelijker! Je ziet zelfs in één oogopslag wat de status is van relevante veiligheidszaken in jouw bedrijf. Ook voor VCA gecertificeerde bedrijven kan Safety Triggers een uitkomst zijn.


Dankzij Safety Triggers ben je steeds op de hoogte van de veiligheidstaken en hoef je niets meer te vergeten. Het is simpel ingericht zodat het weinig tijd kost om er aandacht aan te geven. Dat geldt voor jou én voor de medewerkers.


En is er een keer een audit of veiligheidsinspectie? Open dan het dashboard op je telefoon of computer. Je ziet in 1 oogopslag wat de status is van de veiligheidszaken. Dus naast een groter veiligheidsbewustzijn, scoor je ook goed tijdens controles!


Wil jij ook alles in 1 keer kunnen vinden?

Safety Triggers persoonlijk portaal

Waarom bestaat Safety Triggers?

Omdat je het al druk genoeg hebt


Al jaren zie ik ondernemers worstelen met allerlei verplichte veiligheidstaken uit de Arbowet. Vaak is het niet duidelijk wat er precies moet gebeuren, mogelijk omdat er nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is. Maar zelfs als een bedrijf een RI&E heeft, blijven de benodigde acties vaak liggen, omdat iedereen bezig is met andere taken. Dit kan helaas soms leiden tot ongevallen en uitval door ziekte.


Er zijn in Nederland ontzettend veel ingewikkelde veiligheidsregels waar je als ondernemer aan moet voldoen. Al die regels moet je toepassen in je bedrijf, beheren en controleren.


Veel RI&E's verdwijnen dus in de kast. Een aantal ondernemers die wél acties wilden oppakken, heb ik een tijd ondersteund. Maar dat werden er teveel en toen bedacht ik Safety Triggers - een app die de ondernemer helpt om zelf aandacht voor veiligheid te houden door triggers.


Tijdens het schrijven van het plan kwamen er nog een paar onderdelen bij die ook bijdragen aan veiligheid en wettelijk verplicht zijn. Niet meer, en niet minder dan echt nodig is. Lees hier welke dat zijn...

Safety Triggers dashboard

Omdat je alles bij elkaar wil hebben


Als ik voor een RI&E documenten nodig heb, start men vaak een heuse zoektocht. In welke map, op welke drive, in welke kast zijn die documenten ook nog maar? Oh ja, volgens mij heeft de leverancier of keurder ze in een digitale omgeving. Hoe heet die ook nog maar? Wat is het wachtwoord? Dat kost onnodig veel tijd.


Daarom kun je in Safety Archief álles opslaan dat met veiligheid te maken heeft en is alles meteen door iedere gebruiker te vinden. 

Safety Triggers incpecties

Omdat je het simpel wilt houden


Vaak zie ik documenten met veel tekst en ingewikkelde taal. We vergeten dat niet iedereen graag leest en sommige mensen moeite hebben met de Nederlandse taal. Safety Triggers is gemaakt voor het MKB en is gericht op arbeidskrachten. Er is rekening gehouden met gemakkelijke taal en je kunt bij het opstellen van bijvoorbeeld triggerflows en inspectielijsten taal gebruiken naar de wens van de werkvloer. Denk ook aan de taal in documenten die je in het Safety Archief zet.

Safety Triggers overzicht

Omdat je niemand buiten werktijd wilt belasten


We maken elkaar gek met het sturen van app'jes buiten werktijd en belangrijke berichten gaan verloren tussen de voetbaluitslagen. Daarom komen alle triggers, berichten en meldingen alleen tijdens werktijden binnen. Dus niet te pas en te onpas zoals bij de meeste WhatsApp groepen. Hiermee ontzie je de medewerkers tijdens hun vrije tijd, maar je kunt wel 's avonds een bericht aanmaken en alvast versturen.


Wil jij ook af van al die WhatsApp groepen waarin belangrijke berichten tussen de voetbaluitslagen verdwijnen?

Safety Triggers meldingen tijdens werktijd

Zet je nu de eerste stappen naar een veiliger werkvloer?


Het kan overweldigend zijn als je net begint met acties uit de Arbowet en veiligheid op de werkvloer. Hoe weet je waarmee je het beste kunt beginnen? Je hebt het al zo druk en je wilt graag voorkomen dat je meer doet dan nodig is. Neem gerust eerst even contact op zodat wij je vrijblijvend op weg kunnen helpen.

Blije medewerker
unsplash