Logo Safety Triggers
Het dashboard

Met het dashboard en de Safety Triggers app komt veiligheid op de werkvloer tot leven.

Safety Triggers is dé complete basis voor veiligheid op jouw werkvloer. Je hebt nog maar één systeem nodig voor veiligheidszaken, en je hebt het altijd binnen handbereik met de handige app. Het is een gemakkelijk, overzichtelijk en betaalbaar veiligheidsmanagementsysteem met triggers als één van de geweldige extra's. Speciaal voor jou.

Abonnementen & tarieven

De bedragen zijn per bedrijf en exclusief 21% btw.

MICRO

1 t/m 10 gebruikers

€ 60 per maand 

Eénmalige licentie € 300

KLEIN

11 t/m 50 gebruikers

€ 100 per maand

Eénmalige licentie € 500

MIDDEL

51 t/m 100 gebruikers

€ 200 per maand

Eénmalige licentie € 1000

GROOT

vanaf 101 gebruikers

€ 400 per maand

Eénmalige licentie € 2000

Heb je geen tijd of zin om Safety Triggers zelf in te richten en wil je toch snel en efficiënt aan de slag met het inrichten van jouw eigen dashboard? 


Kies dan voor het Safety Triggers Opstartpakket. Wij staan voor je klaar en begeleiden je stap voor stap.

afbeelding opstartpakket Safety Triggers

Wie kan eigenlijk wát met Safety Triggers?

MEDEWERKER

 • Getriggerd worden en bewust blijven van veiligheid op de werkvloer
 • (Anoniem) meldingen doen en defecten doorgeven
 • Zien wat de status is van alle meldingen
 • Toolboxen en LMRA's opzoeken
 • Alle veiligheidsinformatie opzoeken via de telefoon
 • Agenda inzien (voor toolboxen, overleggen, ...)
 • Dashboard bekijken met voortgang van alle veiligheidszaken
 • Alles in het Safety Archief bekijken (BHV, gevaarlijke stoffen, procedures, etc.)

BEHEERDER

 • Triggers maken en plannen voor verzending tijdens werktijd
 • Formulieren maken, sturen en bijhouden
 • Ontvangen meldingen oppakken en bijhouden
 • Toolboxen, LMRA's maken en versturen
 • Overleggen inplannen
 • Status van triggers inzien
 • Middelen, materialen, PBM, gevaarlijke stoffen registreren en opzoeken in het Safety Archief
 • Dashboard inzien met voortgang alle veiligheidszaken
 • Ondersteuning aanvragen (opstellen ri&e, bhv plan, meting gevaarlijke stoffen, trainingen en nog veel meer)

EIGENAAR

 • De eigenaar kan alles inzien en  bijvoorbeeld samen met een auditor, inspecteur, calculator  of HR, zaken in het dashboard analyseren en acties afstemmen. 

 • Agenda inzien voor het aantal toolboxen, overleggen, ...
 • Dashboard bekijken met  de voortgang van veiligheidszaken
 • Safety Archief inzien of het compleet is
 • Ondersteuning aanvragen  voor bijvoorbeeld het opstellen ri&e, bhv plan, meting gevaarlijke stoffen, trainingen en nog veel meer.

De modules in het dashboard

Klik op één van de modules of scroll langs alle informatie.

Door op UP te klikken kom je hier weer terug.

TRIGGERS 


Deel regelmatig triggers om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Triggers zijn opmerkingen of enquêtevragen die anoniem kunnen worden beantwoord.


De antwoorden bieden inzicht in wat er op de werkvloer gebeurt en of je aan veiligheidseisen voldoet of niet. Deze informatie kan worden gebruikt voor toolboxen en gerichte acties.


Triggers gaan over praktische veiligheid op de werkvloer, BHV, persoonlijke beschermingsmiddelen, machineveiligheid, of werkgeluk. Het draait allemaal om wat op dat moment relevant is.


Kies triggers uit de database of maak je eigen. Bepaal de frequentie, het tijdstip, en de gebruikers. En dit alles natuurlijk alleen tijdens werktijd!


Triggers voor veiligheid

BERICHTEN


Deel werkgerelateerde berichten met collega's en teams op een efficiëntere manier.


Je hebt de mogelijkheid om berichten 24/7 op te stellen, maar ze worden pas tijdens werktijden bezorgd, omdat je de bezorgingstijd kunt plannen.


Deze bezorgingstijd valt alleen binnen de openingstijden van jouw organisatie. Hierdoor kun je afscheid nemen van alle werk-gerelateerde WhatsApp-groepen en kunnen collega's optimaal genieten van hun vrije tijd.


Safety Triggers bericht versturen

PLANNING AGENDA


Alle veiligheidszaken en werkoverleggen zet je in de planning die iedereen die je hebt uitgenodigd kan inzien.


Jouw persoonlijke taken kun je ook plannen en zijn alleen voor jou zichtbaar.


Staat er een werkoverleg in de planning? Met 1 klik op de knop zie je de onderwerpen die op de agenda staan.


Ook handig dat bij een werkoverleg bijna automatisch (na het aanvinken van een vakje) de binnengekomen meldingen kunt zetten. Zo zien melders hun eigen meldingen en vergroot je het draagvlak voor de overleggen.


Safety Triggers planning agenda

TAKEN


Alle taken kun je via het dashbboard delen en vastleggen. 


Een taak is een opdracht die een medewerker uitvoert. Zodra de medewerker een taak ontvangt, verschijnt er een pop-up waarin hij tekst en foto's kan toevoegen, en de datum en tijd kan instellen voor voltooiing. Een taak kan ook dienen als een controleverzoek.


Een afgeronde taak is zichtbaar in het dashboard. Een taak verdwijnt uit de lijst van de ontvanger zodra deze is afgerond. Dat ruimt lekker op.


Safety Triggers taak aanmaken gelukt

MELDINGEN


Iedere medewerker kan eenvoudig (anonieme) meldingen maken, inclusief foto's, rechtstreeks vanaf de werkvloer. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op onveilige situaties, klachten, defecten of zelfs goede ideeën.


De beheerder ontvangt de melding en neemt actie. 


De status van de melding is beschikbaar via het 'persoonlijk portaal' van zowel de melder als de beheerder. Meldingen worden in het dashboard georganiseerd op basis van type en datum voor gemakkelijke toegang en overzicht.


Safety Triggers meldingen

WERKOVERLEG


In dit gedeelte vind je geplande werkoverleggen en de bijbehorende agendapunten.


De beheerder kan bij elke binnenkomende melding een verwijzing maken naar een werkoverleg.


Als er een werkoverleg is ingepland, zie je de datum, tijdstippen en locaties van de werkoverleggen samen met de agendapunten.


Werkoverleggen verschijnen in het dashboard zodra ze zijn aangemaakt. Ze worden gesorteerd op datum, en de agendapunten zijn duidelijk zichtbaar.


Safety Triggers werkoverleg maken

TOOLBOX


Je kunt gemakkelijk je eigen toolbox-sessie maken, toewijzen aan een team en plannen. Je kunt informatie en links toevoegen én meteen een aftekenlijst maken voor de aantoonbaarheid!


Een toolbox-meeting is een kort periodiek werkoverleg van 15 tot 20 minuten over een relevant en specifiek veiligheidsonderwerp.


Het begint met bewustwording van de risico's en eindigt met concrete werkafspraken die door iedereen worden nageleefd.


In het dashboard vind je een overzicht van jouw eigen toolbox-meetings, gesorteerd op datum. Het toont ook het aantal deelnemers, maar zonder individuele namen.


Safety Triggers toolbox inplannen

(WERKPLEK) INSPECTIES


Maak gemakkelijk inspectieformulieren per proces of ruimte met eigen criteria of gebruik voorbeelden uit de database. Wijs ze toe aan jezelf of collega's.


Een inspectie geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie op de werkvloer.


Voer regelmatig inspecties uit op vaste punten en neem indien nodig direct actie, bij voorkeur samen met medewerkers, om de veiligheid te waarborgen. Betrek medewerkers altijd bij de uitvoering en oplossingen, omdat dit vaak leidt tot waardevolle ideeën.


Alle acties die voortkomen uit de inspecties, worden overzichtelijk weergegeven en kunnen worden bewerkt. De inspectieresultaten zijn opgeslagen en bevatten ingevulde lijsten, voltooiingsdatums en notities.


Safety Triggers werkplek inspecties voorbeelden

OBSERVATIE RONDE


Plan een moment op de werkvloer zonder vaste punten, maar leg wel vast wat je ziet.


Soms is het juist handig om af te wijken van de standaard checklist, zodat je mogelijk andere aandachtspunten ontdekt. Gewoon even rondkijken en letten op de veiligheid en uitvoering.


Je kunt bijvoorbeeld letten op de werkomgeving, de houding van mensen, het juiste gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).


Vink de inspectievelden aan en maak digitaal aantekeningen van je bevindingen. Alle acties worden overzichtelijk weergegeven en zijn traceerbaar. Observatierondes worden weergegeven in het dashboard, gesorteerd op datum. Door erop te klikken, zie je de ingevulde lijsten, voltooiingsdatums en bijbehorende notities.


Safety Triggers observatieronde
Safety Triggers observatieronde
Safety Triggers observatieronde positief

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE


Maak zelf LMRA's en wijs ze toe.


Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een snelle risicobeoordeling die je uitvoert vlak voordat je aan het werk gaat.


Je controleert of je alle mogelijke veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's hebt overwogen.

Je bekijkt ook of je alle nodige maatregelen hebt genomen om ongevallen te voorkomen. Als dat niet het geval is, mag je niet aan je werk beginnen.


Medewerkers kunnen ook zelf de eerder aangemaakte LMRA's selecteren via de app.


Safety Triggers lmra toewijzen

AFTEKENLIJSTEN


Maak het eenvoudig aantoonbaar!

Registreer de deelname van elke medewerker aan instructies en toolbox-meetings. Zo kun je aantonen dat de instructie is gegeven en dat medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud.


Na deelname aan een instructie of bijeenkomst kun je een melding versturen, zodat de deelnemers eenvoudig 'akkoord' kunnen aanklikken op hun telefoon.


De aftekenlijsten staan in het dashboard en zijn alleen toegankelijk voor degene die hiervoor geautoriseerd is.


Safety Triggers aftekenlijst ingevuld
Safety Triggers aftekenlijst ingevuld
Safety Triggers aftekenlijst overzicht
Safety Triggers aftekenlijst overzicht

SAFETY ARCHIEF


Alle informatie die met veiligheid te maken heeft, zet je op 1 plek en is voor iedere gebruiker altijd en overal te vinden!


Je kunt documenten uploaden, links toevoegen of rechtstreeks in het archief schrijven. 


Plaats in het archief bijvoorbeeld:

 • RI&E documenten
 • Machine-overzicht en handleidingen
 • Gevaarlijke stoffenoverzicht, veiligheidsinformatiebladen en instructiekaarten
 • PBM overzicht en gebruikshandleidingen
 • Overzichten van je eigen processen en instructies 
 • BHV plan, ontruimingsplan en het calamiteitenplan
 • Incidenten- en ongevallenregistratie 
 • Arbozaken (arbobeleid, psa beleid, agressieprotocol, etc)
 • Overig 


In het archief van Safety Triggers staan voorbeelden voor de mapstructuur, diverse informatie en vele formats die vrij zijn om te gebruiken!


Safety Triggers archief medewerker
Safety Triggers archief medewerker
Safety Triggers archief eigenaar
Safety Triggers archief eigenaar
Safety Triggers archief map aanmaken
Safety Triggers archief map aanmaken
Safety Triggers archief info toevoegen
Safety Triggers archief info toevoegen
Safety Triggers archief scherm voorbeeld
Safety Triggers archief scherm voorbeeld
Safety Triggers archief map aangemaakt
Safety Triggers archief map aangemaakt
Safety Triggers archief BHV formats
Safety Triggers archief BHV formats
Safety Triggers archief BHV formats incidentenregistratie
Safety Triggers archief BHV formats incidentenregistratie
Safety Triggers archief BHV formats
Safety Triggers archief BHV formats

ONDERSTEUNING


Heb je meer nodig dan wat Safety Triggers in het dashboard biedt? Dan kun je gemakkelijk ondersteuning aanvragen.


Kies het onderwerp, stuur je verzoek via het dashboard of hier via mail of whatsapp en er wordt contact met je opgenomen voor een vrijblijvend advies.


Klik hier om nu alvast aanvullende ondersteuning aan te vragen.


 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Verdiepende RI&E
 • Taak Risico Analyse
 • Meting gevaarlijke stoffen
 • Onderzoek fysieke belasting
 • Onderzoek machineveiligheid
 • Keuren arbeidsmiddelen
 • Personele zaken (arbobeleid, personeelshandboek, verzuimbeleid, verzuimprotocol, adm of psa beleid, etc.)
 • Vertrouwenspersoon
 • BHV/bedrijfsnoodplan (ontruimingsplan, calamiteitenplan)
 • Ontruimingsplattegrond
 • Trainingen (veiligheid, communicatie, agressie, etc)
 • BHV trainingen
 • VCA trainingen
 • Overige vragen